Babysim, minisim & simskola

Simskola våren 2022
I januari tar Medley över driften av Hjortensbergsbadet. Simskola och babysim för vårterminen arrangeras av Medley och bokas via länken nedan.

Babysim

Babysim är en mysig aktivitet som du gör tillsammans med ditt barn. Många barn älskar att vara i vatten och vårt mål med kurserna är barnet ska uppleva vattenglädje.

Vi erbjuder simkurser för barn från 3 månader upp till simskola. För oss är det viktigt att det ska bli en bra start för dig och ditt barn när ni börjar bada.

Våra instruktörer har lång erfarenhet av barnsim och vi arbetar efter en röd tråd genom samtliga steg. Övningarna i respektive kurser följer varandra så att barnet känner igen övningarna men blir mer avancerade för varje steg och anpassas efter barnets erfarenhet.

De viktigaste grunderna vi arbetar efter är:

 • Vattenglädje

 • Vattenvana

 • Trygghet

 • Säkerhet

Samtliga kurser är 8 tillfällen. En vuxen är välkommen att vara med i vattnet. All undervisning sker på svenska.

Babysim steg 1

Här vänjer vi oss med miljön i badhuset och i ett lugnt och harmoniskt tempo lär vi barnet att upptäcka vattenglädje. Vi fokuserar bl.a. på:

 • de grundläggande greppen - bröstläge och ryggläge

 • simma med simring

 • vänja barnet att få vatten över huvudet

Under kursen börjar vi prova på att dyka för de som vill. I våra kurser väljer man helt själv om man vill ha med dykövningarna eller inte. Barnet blir lika vattenvan med eller utan dyk.

Barnet ska ha fyllt 12 veckor vid start, väga minst 4 kg och naveln ska vara läkt.

Babysim steg 2

I babysim steg 2 fortsätter vi att öva upp vattenvanan och utvecklar övningarna från steg 1. Vi fokuserar på att barnet blir mer självständigt i vattnet, övar på att simma med armringar och simring.

Steg 2 är en rolig kurs där barnen utvecklas snabbt med sin vattenvana. Förkunskapen för detta steg är att ditt barn ska ha gått första kursen i babysim.

Babysim steg 3

I babysim steg 3 fortsätter vi att utveckla övningarna från babysim steg 2. VI fortsätter öka självsäkerhet i vattnet och övar på att:

 • ta sig fram lite längre sträckor både ovan och under vattnet

 • lära sig den viktiga övningen att rotera till rygg och flyta

 • börja åka rutschkana

Steg 3 har fokus fokus på säkerhet och vattenglädje och förkunskaperna får du genom de två föregående stegen.

Minisim

Man kan säga att minisim är vägen till vattenvana och vattenglädje. Redan från 1 årsåldern börjar vi med de viktiga övningarna, som senare leder fram till de första simtagen, men också är början till självlivräddning.


Ett barn som lärt sig hantera att det kommer vatten över huvudet och kan flyta på rygg kan på egen hand se till att få fria luftvägar om det oväntade - att de faller i vattnet, skulle hända.


Undervisningen är i vår varmbassäng och en vuxen är med barnet i vattnet.

Det krävs inte några förkunskaper och grupperna är indelade efter ålder, där övningarna anpassas efter barnets erfarenhet och kunskaper.


I Minisimmet är det stort fokus på att skapa vattenvana. Genom lek tränar vi grunderna i vattenvana och skapar trygghet genom att hoppa, doppa, glida, flyta och öva benspark. Vi lär oss också att ha respekt för vattnet.


Minisim 1-2 år samt 3-4 år

Vi tränar genom lek och sånger viktiga övningar som att:

 • flyta på rygg

 • benspark

 • få vatten över huvudet

 • glida och flyta

 • hopp från kant

Minisim 4-5 år

Vi tränar genom lek och sånger viktiga övningar som att:

 • flyta på rygg

 • benspark

 • få vatten över huvudet

 • glida och flyta

 • hopp från kant

 • påbörjar grunderna i simning


I samtliga steg arbetar vi mycket med att få barnet att bli vant vid vatten men också lära sig att ha respekt för vatten. Övningarna anpassas efter barnens erfarenheter och kunskaper och du som förälder är med i vattnet. Barn som har blivit vattenvana och känner vattenglädje har lättare att lära sig simma.

Simskola

Att skapa vattenvana, trygghet och säkerhet i vatten är grunden för att lära sig simma. Många barn simmar som fiskar under vattnet, men har svårt att simma med huvudet över vattnet. De har alltså inte lärt sig flyta och kan ha svårt att koordinera andning och motorik.

För den som inte känner sig trygg i vattnet är det en stor utmaning att bara våga släppa fötterna från botten. Kroppen blir spänd och tanken på att ligga på rygg eller mage utan flythjälp kan vara skrämmande.

En del barn är helt orädda i bassängen med armpuffar på, men utan dem känner de sig otrygga. Kroppen får en helt annan tyngdpunkt, och de känner inte igen sin kropp i vattnet utan puffarna.

Genom lek tränar vi grunderna i vattenvana och skapar trygghet genom att hoppa, doppa, glida och flyta. När man klarar dessa steg utan flythjälpmedel är det ofta en enkel match att lägga till simtagen.

Samtliga våra kurser är 8 tillfällen. All undervisning sker på svenska.

Simskola - fokus vattenvana

I vår kurs med fokus på vattenvana övar vi bl.a. på:

 • hoppa på grund vatten

 • doppa hela huvudet

 • glida på mage

 • flyta på mage och rygg

 • grunderna för bröst- och ryggsim


På denna kurs har vi inga krav på förkunskaper och välkomnar barn från cirka 5 år. Undervisningen sker i bassäng med grunt vatten. Vi strävar efter att barnet ska känna sig trygg utan medföljande förälder, förälder kan vara med i vattnet vid behov.

Simskola steg 1

I steg 1 av simskolan fokuserar vi på att lära barnet att flyta på mage och rygg samt ge grunderna i bröst- och ryggsim. För att delta på kursen vill vi att:

 • barnet är trygg i vattnet utan medföljande vuxen

 • kan hoppa på grunt vatten

 • doppa huvudet

 • glida på mage.


Undervisningen sker i bassäng med grunt vatten.

Simskola steg 2

I steg 2 av simskolan fokuserar vi på att lära barnet att simma 10 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet samt 10 meter ryggsim.

För att delta på kursen ska barnet kunna:

 • flyta på mage och rygg

 • kunna grunderna i bröst- och ryggsim

Undervisning sker i bassäng med grunt vatten.

Simskola steg 3

I steg 3 av simskolan fokuserar vi på att lära barnet att simma 25 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet samt 25 meter ryggsim.

För att delta på kursen ska barnet kunna

 • simma 10 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet

 • simma 10 meter ryggsim

Undervisning sker i 25-meters bassängen.


Övrigt

För att alla barn ska ges förutsättningar att nå målen i respektive steg är det viktigt att du bokar rätt grupp för ditt barn. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt barn hjälper vi gärna till med en bedömning vid ett besök hos oss.

Vid första kurstillfället kontrollerar simläraren att barnen når upp till förkunskapskraven. Barn som inte uppfyller förkunskapskraven ska komma att avbokas från kursen.

Privat simlektion

På Hjortensbergbadet kan du boka privat simlektion för ditt barn. Varje tillfälle är 30 min. Här får du hjälp med allt från vattenvaneövningar till simteknik på både mage och rygg. Vi anpassar undervisningen efter dina kunskaper och önskemål.