Hjortensbergsbadet

Medley driver Hjortensbergsbadet

Verksamheten vid Hjortensbergsbadet drivs numera av företaget Medley. Länk till deras hemsida här.